Ga direct naar productinformatie
1 van 2
De geleLobberich-wortel °eenproductieve en gulzigesoortom in de tuintekweken°.

De tuinders van Bakker presenteren de geleLobberich-wortel. Het is eenproductiefras, zeergewaardeerdomzijnproductiviteit en smaakkwaliteit. Hijwordtgekenmerkt door zijnlange, cilindervormige, oranjekleurigewortels, die 40 tot 50 cm langzijn.

DezegroentekomtoorspronkelijkuitCentraal-Azië en werdongeveer 5000 jaargeledenvoor het eerstgeteeld.Dezewortelenwerdenoorspronkelijkgeplantvoorhuneetbarebladeren en zaden, en nietvoorhuneetbarewortels.Pas in de Middeleeuwenwerddezesoort in Europa populairvanwegezijneetbarewortel en werdhijgebruiktvoor diverse culinairedoeleinden.

De verschillendevariëteiten van dezewortelsoort

Erzijnvelesoortenwortels met verschillendekenmerken en toepassingen. Sommigerassenzijnbetergeschiktvoorkoudereklimaten, terwijlandere de voorkeurgevenaanwarmerestreken.Ditzijn

  • wortelen met langere, dunnerewortels,
  • wortelen met kortere en dikkerewortels.

Ons team raadt u aan de soorttekiezen die het best bijuwbehoeften en klimaat past. Sommigerassenzijnbeterbestandtegenziekten en insecten. Daarom is het nuttigzich over dezeaspectenteinformerenalvorenszetekweken.

Stappenvoor het kweken en onderhouden van de Lobberichgelewortel

Dezegroente is gemakkelijkteplanten en is geschiktvooralletuiniers, zowel beginners alsgevorderden. Bij het zaaien van dezewortelsoortadviseren de specialisten van Bakker omtegelijkertijdenkeleradijszaadjestezaaien. Dithoudt de rode spin buiten, die de neigingheeftjongewortelscheutenaantevallen. Vooreenbetereoogst plant u dezeLobberichgelewortelen op eenplaats met vollezon. Zorgervoordat de grondgoedgedraineerd is en rijkaanvoedingsstoffenvooreenoptimalegroei. De wortels van ditrashebbeneenuitstekendebewaarcapaciteitvooreenlangeperiode.

Vooreenbeteregroei van wortelenmoet de grondvoor het plantengoedonderhoudenworden.Draaihet om door organischmateriaal toe tevoegen. Zorgervoordat de grondtijdens de groei van de wortelengoedwordtbevochtigd. Pas op dat u nietteveel water geeft, want datkan de wortelsbeschadigen. Let tenslotte op ziekten en insecten die de groei van deze plant aantasten.

Wist je dat?

Tegenwoordigwordenwortelen over de helewereldaangeplant.Het is zeerveelzijdig in termen van koken en wordtbereid in eengroteverscheidenheidaangerechten, van soepen tot saladestotgebak. Dezegroentewordtrauw, gekookt, geraspt en in blokjesgegeten.Het is vooralgeliefdomzijngoedehoudbaarheid, waardoor het eenidealekeuze is voorpaarden-, ezel- en konijnenhouderijen.

Ref : 000335

Wortel 'Jaune de Lobberich'

Daucus carota jaune de lobberich jaune du doubs

Normale prijs €2,15
Aanbiedingsprijs €2,15 Normale prijs €2,15
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 8%
Je bespaart 10%
Je bespaart 15%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
-28°C (zone 5a)
Geel
Juli - Oktober
April - Mei
Plaats: Volle zon
Plaats: Halfschaduw
Over dit product

De geleLobberich-wortel °eenproductieve en gulzigesoortom in de tuintekweken°.

De tuinders van Bakker presenteren de geleLobberich-wortel. Het is eenproductiefras, zeergewaardeerdomzijnproductiviteit en smaakkwaliteit. Hijwordtgekenmerkt door zijnlange, cilindervormige, oranjekleurigewortels, die 40 tot 50 cm langzijn.

DezegroentekomtoorspronkelijkuitCentraal-Azië en werdongeveer 5000 jaargeledenvoor het eerstgeteeld.Dezewortelenwerdenoorspronkelijkgeplantvoorhuneetbarebladeren en zaden, en nietvoorhuneetbarewortels.Pas in de Middeleeuwenwerddezesoort in Europa populairvanwegezijneetbarewortel en werdhijgebruiktvoor diverse culinairedoeleinden.

De verschillendevariëteiten van dezewortelsoort

Erzijnvelesoortenwortels met verschillendekenmerken en toepassingen. Sommigerassenzijnbetergeschiktvoorkoudereklimaten, terwijlandere de voorkeurgevenaanwarmerestreken.Ditzijn

  • wortelen met langere, dunnerewortels,
  • wortelen met kortere en dikkerewortels.

Ons team raadt u aan de soorttekiezen die het best bijuwbehoeften en klimaat past. Sommigerassenzijnbeterbestandtegenziekten en insecten. Daarom is het nuttigzich over dezeaspectenteinformerenalvorenszetekweken.

Stappenvoor het kweken en onderhouden van de Lobberichgelewortel

Dezegroente is gemakkelijkteplanten en is geschiktvooralletuiniers, zowel beginners alsgevorderden. Bij het zaaien van dezewortelsoortadviseren de specialisten van Bakker omtegelijkertijdenkeleradijszaadjestezaaien. Dithoudt de rode spin buiten, die de neigingheeftjongewortelscheutenaantevallen. Vooreenbetereoogst plant u dezeLobberichgelewortelen op eenplaats met vollezon. Zorgervoordat de grondgoedgedraineerd is en rijkaanvoedingsstoffenvooreenoptimalegroei. De wortels van ditrashebbeneenuitstekendebewaarcapaciteitvooreenlangeperiode.

Vooreenbeteregroei van wortelenmoet de grondvoor het plantengoedonderhoudenworden.Draaihet om door organischmateriaal toe tevoegen. Zorgervoordat de grondtijdens de groei van de wortelengoedwordtbevochtigd. Pas op dat u nietteveel water geeft, want datkan de wortelsbeschadigen. Let tenslotte op ziekten en insecten die de groei van deze plant aantasten.

Wist je dat?

Tegenwoordigwordenwortelen over de helewereldaangeplant.Het is zeerveelzijdig in termen van koken en wordtbereid in eengroteverscheidenheidaangerechten, van soepen tot saladestotgebak. Dezegroentewordtrauw, gekookt, geraspt en in blokjesgegeten.Het is vooralgeliefdomzijngoedehoudbaarheid, waardoor het eenidealekeuze is voorpaarden-, ezel- en konijnenhouderijen.

Ref : 000335
Onze geverifieerde klantbeoordelingen