Ga direct naar productinformatie
1 van 2
De Chantenay rode hartwortel: eenkwaliteitsras!

De Chantenay rode hartwortelheefteenuitzonderlijkesmaakkwaliteit. Gemakkelijk te telen met eenhogeopbrengst, wordtzeergewaardeerd om zijnzoetevruchtvlees en grotewortels. De specialisten van Bakkeradviseren u over de voorbereiding van de grond, het op hetjuiste moment zaaien van de zaden, de verzorging van de planten en de controle op ziekten en plagen om de besteresultaten te behalen.

De verschillendesoortenwortelen

Onze ervaringisdatkorterassen die vers kunnenwordengegetensnellergroeien dan scherperassen. Erzijnanderesoortenwortelen die rond of meerlangwerpigkunnenzijn.

- Amsterdam en NantaiseVerbeterdewortelen: eenzeervroeghalflangras

- De Nederlandse rode wortel: eenkort, vroegras,

- De Meaux of Colmar wortel: eenlange, gladdevariëteit

Onsbeplantings- en onderhoudsadvies

De teelt van ditras is zeereenvoudig en maakteenhogeopbrengstmogelijk. Voor het plantenraden de deskundigen van Bakker aanom de grond in de moestuinvoortebereiden door de kwaliteitervanteverbeteren. Wijradenookaandat de grondniettenat is en datdezevoor het plantenwordtbemest. Gebruikeenorganische, uitgebalanceerde of bladmeststof op de plantenomzetijdenshungroeitevoeden.

Plant de zaden direct in de grond van maart tot mei, met de mogelijkheidom door tegaan tot juni, op eendiepte van ongeveer 1 tot 2 cm. Terinformatie, zaaien in een bed versnelt de kieming. Uitdunnen in het 3 à 4 bladstadium, waarbij u alleen de krachtigsteplantenoverhoudt en eenafstand van 5 cm laat.

Oogst van juli tot september, vanafeenleeftijd van 80 tot 200 dagen, afhankelijk van de soort, omwortelen met stevig, zoetvruchtvleesteverkrijgen. Bakker kwekerijenadviserenom met de hand teoogsten door voorzichtigaan de stengelstetrekken of ze met eenschaarafteknippen, waarbij u eropmoetlettendat u de aangrenzendewortelsnietbeschadigt.

Controleeruwgroenteregelmatig op tekenen van ziekten of plagen, en behandelzezonodigsnel. Verwijderplanten die niet goedgroeien om de groei van andereplanten niet te schaden.

Vooreengoedeoogstmoet de grondwordengedraineerd en verrijkt met organischmateriaal. Doorregelmatig maar niet overmatig water te geven, heeftons team getest en goedgekeurddatvocht de plantengroeibevordert. Indien mogelijk, mulchen om onkruid te voorkomen.

Goedomteweten over Chantenay rood hart wortelen

Chantenay rode hartwortelenkunnenwordengekweekt in potten of plantenbakkenvoordegenen die weinigruimte in huntuinhebben. De deskundigen van Bakker radenaaneenbaktekiezen die grootgenoeg is, gevuld met eenmengsel van tuinaarde en potgrond, zodat de wortelszichgoedkunnenontwikkelen.

Zekunnenooktussengroenten of andereplantenwordengeplaatst.Dezebiedenschaduwom de groei van onkruidtebeperken. Zemogenechternietteveelruimteinnemen. Ermoetookrekeningwordengehouden met de behoefteaanvoedingsstoffenomelkevorm van tekortentevoorkomen. Bovendienblijktuitonzeanalysedatditraszeergoedhoudbaar is gedurende de hele winter, zowel in de grond, bedekt met mulch als in een silo.

Ref : 000324

Wortel 'Chantenay'- rood hart

Daucus carota de chantenay à coeur rouge

Normale prijs €2,15
Aanbiedingsprijs €2,15 Normale prijs €2,15
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 8%
Je bespaart 10%
Je bespaart 15%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
-28°C (zone 5a)
Rood
Juli - September
Maart - Mei
Plaats: Volle zon
Plaats: Halfschaduw
Over dit product

De Chantenay rode hartwortel: eenkwaliteitsras!

De Chantenay rode hartwortelheefteenuitzonderlijkesmaakkwaliteit. Gemakkelijk te telen met eenhogeopbrengst, wordtzeergewaardeerd om zijnzoetevruchtvlees en grotewortels. De specialisten van Bakkeradviseren u over de voorbereiding van de grond, het op hetjuiste moment zaaien van de zaden, de verzorging van de planten en de controle op ziekten en plagen om de besteresultaten te behalen.

De verschillendesoortenwortelen

Onze ervaringisdatkorterassen die vers kunnenwordengegetensnellergroeien dan scherperassen. Erzijnanderesoortenwortelen die rond of meerlangwerpigkunnenzijn.

- Amsterdam en NantaiseVerbeterdewortelen: eenzeervroeghalflangras

- De Nederlandse rode wortel: eenkort, vroegras,

- De Meaux of Colmar wortel: eenlange, gladdevariëteit

Onsbeplantings- en onderhoudsadvies

De teelt van ditras is zeereenvoudig en maakteenhogeopbrengstmogelijk. Voor het plantenraden de deskundigen van Bakker aanom de grond in de moestuinvoortebereiden door de kwaliteitervanteverbeteren. Wijradenookaandat de grondniettenat is en datdezevoor het plantenwordtbemest. Gebruikeenorganische, uitgebalanceerde of bladmeststof op de plantenomzetijdenshungroeitevoeden.

Plant de zaden direct in de grond van maart tot mei, met de mogelijkheidom door tegaan tot juni, op eendiepte van ongeveer 1 tot 2 cm. Terinformatie, zaaien in een bed versnelt de kieming. Uitdunnen in het 3 à 4 bladstadium, waarbij u alleen de krachtigsteplantenoverhoudt en eenafstand van 5 cm laat.

Oogst van juli tot september, vanafeenleeftijd van 80 tot 200 dagen, afhankelijk van de soort, omwortelen met stevig, zoetvruchtvleesteverkrijgen. Bakker kwekerijenadviserenom met de hand teoogsten door voorzichtigaan de stengelstetrekken of ze met eenschaarafteknippen, waarbij u eropmoetlettendat u de aangrenzendewortelsnietbeschadigt.

Controleeruwgroenteregelmatig op tekenen van ziekten of plagen, en behandelzezonodigsnel. Verwijderplanten die niet goedgroeien om de groei van andereplanten niet te schaden.

Vooreengoedeoogstmoet de grondwordengedraineerd en verrijkt met organischmateriaal. Doorregelmatig maar niet overmatig water te geven, heeftons team getest en goedgekeurddatvocht de plantengroeibevordert. Indien mogelijk, mulchen om onkruid te voorkomen.

Goedomteweten over Chantenay rood hart wortelen

Chantenay rode hartwortelenkunnenwordengekweekt in potten of plantenbakkenvoordegenen die weinigruimte in huntuinhebben. De deskundigen van Bakker radenaaneenbaktekiezen die grootgenoeg is, gevuld met eenmengsel van tuinaarde en potgrond, zodat de wortelszichgoedkunnenontwikkelen.

Zekunnenooktussengroenten of andereplantenwordengeplaatst.Dezebiedenschaduwom de groei van onkruidtebeperken. Zemogenechternietteveelruimteinnemen. Ermoetookrekeningwordengehouden met de behoefteaanvoedingsstoffenomelkevorm van tekortentevoorkomen. Bovendienblijktuitonzeanalysedatditraszeergoedhoudbaar is gedurende de hele winter, zowel in de grond, bedekt met mulch als in een silo.

Ref : 000324
Onze geverifieerde klantbeoordelingen